Пропустити посилання

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Ця Публічна оферта, далі – «Оферта», є офіційною публічною пропозицію про придбання навчальних та інформаційно-консультаційних послуг Центру «Координата» (Підприємницьку діяльність веде Фізична особа – підприємець Дейнеко Олена Юріївна (номер запису в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 05.07.2016, 2074000 0000 028492); ФОП Дейнеко О.Ю. є платником єдиного податку третьої групи (Далі по тексту -Виконавець); адреса реєстрації: 01001 м. Київ, вул. Софіївська 4, №28, (далі – «Виконавець»), адресованим необмеженому колу осіб, розміщеним на Інтернет-сайті за адресою: https://coordinate.com.ua, далі – «Сайт».

1. ВИЗНАЧЕННЯ, НАВЕДЕНІ В ОФЕРТІ

1.1. Учасник та / або Учасники (у всіх відмінках) – це користувач (потенційний користувач) послуг Виконавця на умовах цієї Оферти, який надав свої персональні дані, і є дієздатною фізичною особою, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем. Виконавець не здійснює перевірку дієздатності і не несе відповідальності за дії Учасника, які порушують вимоги чинного законодавства.

1.2. Акцепт (або Прийняття) Публічної оферти – означає повне прийняття даної Оферти.

1.3. Послуги – це Семінари, Вебінари, Курси, Тренінги, Конференції, які надаються Виконавцем на умовах цієї Оферти.

1.4. Вебінар – онлайн відео-урок, онлайн-лекція, онлайн-майстер-клас або онлайн-курс (два і більше вебінар), які проводяться в режимі реального часу і / або в режимі трансляції їх записи за допомогою web-технологій, виражаються в формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту шляхом надання Учасникам Персональної посилання на умовах цієї Оферти.

1.5. Посилання на сайт – буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє отримати доступ до Сайту Виконавця в мережі Інтернет.

1.6. Персональне посилання – персональний буквено-цифровий код або інший код, що дозволяє Учаснику отримати доступ до вебінару.

1.7. Тренінг і Семінар – це навчання, уроки, лекції, майстер-класи або курси, які проводяться в режимі реального часу і виражаються в формі передачі інформації шляхом демонстрації оригінальних методів освоєння певного змісту за активної ролі Учасників на умовах цієї Оферти.

1.8. Пакет учасника – це умовне позначення обсягу послуг в рамках однієї Послуги, який впливає на її вартість. В рамках однієї послуги Учасники можуть вибрати будь-який з Пакетів учасника на Сайті або на умовах даної Оферти.

1.09. Реєстрація Учасника (далі – Реєстрація у всіх формах) – це надання персональних даних Учасником шляхом заповнення форми на Сайті і / або перехід по посиланню на Сайт з подальшим наданням персональних даних та / або надання персональних даних по телефону Виконавця та / або іншим способом на умовах цієї Оферти.

 

2. ПРАВИЛА УЧАСТІ У ВЕБІНАРІ АБО ОНЛАЙН-СЕМІНАРІ АБО ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ

2.1. Для участі у вебінарі (або онлайн-семінарі або онлайн-конференції, Далі – Онлайн-навчання) Учаснику необхідно зареєструватися, і виконати всі умови даної Оферти.

2.2. Після реєстрації на Онлайн-навчання, на зазначену Учасником електронну пошту, далі «e-mail», перед початком трансляції Онлайн-навчання, надійде повідомлення про можливість участі в Онлайн-навчанні, що містить Персональне посилання, яке дійсне тільки для одного Учасника, яким воно було отримано, перейшовши по ній Учасник підтверджує факт ознайомлення з умовами цієї Оферти в результаті чого йому надається доступ до сторінки трансляції Онлайн-навчання. У разі надання персональної посилання на запис вебінару, на Учасника поширюються всі без винятку умови цієї Оферти.

2.3. Для участі в Онлайн-навчанні Учасники самостійно забезпечують дотримання належних технічних умов для персонального комп’ютера або іншого мобільного пристрою.

2.4. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в Онлайн-навчанні, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, в тому числі з-за невиконання Учасником, в тому числі, але не виключно п. 2.3. цієї Оферти.

2.5. Виконавець має право на свій розсуд визначати дату, час і тему вебінару, лекторів, тривалість вебінар, міняти (переносити) і скасовувати їх, повідомивши Учасника на вказаний при реєстрації контактний e-mail.

2.6. У разі, якщо Виконавець прийняв рішення про перенесення дати і / або часу вебінар, Учасники, що замовили відповідний Вебінар (або онлайн-семінар або онлайн-конференцію), отримують повідомлення про нову дату і / або часу, а також Персональну посилання для участі в такому вебінарі на вказану Учасником при реєстрації контактний e- mail.

2.7. Виконавець має право не допустити до участі в вебінарі Учасників, які порушили або не виконали умови цієї Оферти.

2.8. Виконавець залишає за собою право надавати Учасникам вебінару посилання на запис проведеного вебінару (при її наявності) та / або додаткові матеріали, здійснювати післявебінарную підтримку на умовах Пакету Учасника.

2.9. У разі пропуску Учасником вебінар, в тому числі з причин, не залежних від Виконавця, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься в Онлайн-навчанні, в іншій формі. При цьому послуги Виконавця вважаються наданими належним чином. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику Персональну посилання на запис проведеного Онлайн-навчання (при її наявності) та / або додаткові матеріали.

2.10. За порушення морально-етичних норм та / або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, інше некоректну поведінку Учасника, який заважає проведенню вебінар, Виконавець має право на свій розсуд припинити надання доступу такому Учаснику до написання повідомлень під час Онлайн-навчання.

2.11. Під час проведення Онлайн-навчання Учасники мають право за наявності технічних можливостей задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту вебінар, якщо особа, що проводить його, чи не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Обмеження можуть встановлюватися Виконавцем щодо всього Онлайн-навчання або певного часу його проведення.

2.12. По закінченню Онлайн-навчання Учасники, які виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, умови п. 2.2. даної Оферти, на розсуд Виконавця отримують Сертифікати Виконавця про участь в такому Онлайн-навчанні.

 

3. ПРАВИЛА УЧАСТІ В ТРЕНІНГУ, СЕМІНАРІ, КУРСІ АБО КОНФЕРЕНЦІЇ

3.1. Для участі в тренінгу, семінарі, курсі або конференції (Далі – Тренінг) Учаснику необхідно Зареєструватися і виконати всі умови даної Оферти.

3.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Учасника в тренінгу, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця.

3.3. Виконавець має право на свій розсуд визначати дату, час, місце, тему тренінгу, лекторів, тривалість тренінгу, міняти (переносити) і скасовувати його, повідомивши Учасника за вказаною при реєстрації, заповнивши контактний e-mail.

3.4. У разі, якщо Виконавець прийняв рішення про перенесення дати, часу і / або місця Тренінгу, Учасники отримують повідомлення про такі зміни.

3.5. Виконавець має право не допускати до участі в тренінгу Учасника, який порушив і / або не виконав умови цієї Оферти.

3.6. У разі пропуску Учасником тренінгу без попередження Виконавця, згідно п. 6.1.4. Оферти, в тому числі з причин, не залежних від Виконавця, Учасник не має права вимагати його повторного проведення або надання інформації, що міститься в тренінгу, в іншій формі. При цьому послуги Виконавця вважаються наданими належним чином. Виконавець залишає за собою право надати такому Учаснику Персональну посилання на запис проведеного тренінгу (при її наявності) та / або додаткові матеріали. На свій розсуд Виконавець має право запропонувати такому Учаснику участь в аналогічному наступному тренінгу або замінити вид послуги на умовах цієї Оферти.

3.7. За порушення морально-етичних норм та / або розповсюдження інформації рекламного чи іншого характеру, іншого некоректної поведінки Учасника, який заважає проведенню тренінгу, Виконавець має право на свій розсуд припинити надання послуг такому Учаснику. При цьому вартість тренінгу, в ході якого надання послуг було припинено, Учаснику не відшкодовується.

3.8. Під час проведення тренінгу, Учасники мають право задавати питання, які стосуються виключно теми і змісту тренінгу, якщо особа, що проводить його, не повідомить про інший порядок постановки питань і відповідей на них. Такі обмеження можуть встановлюватися Виконавцем до всього Тренінгу або його частини.

3.09. Виконавець залишає за собою право надавати Учасникам тренінгу Персональні посилання на запис проведеного тренінгу (при їх наявності) та / або додаткові матеріали, здійснювати післятренінгову підтримку на умовах пакету Учасника.

3.10. По закінченню тренінгу Учасники, які виконали всі умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, умови п.

3.2. даної Оферти, на розсуд Виконавця отримують Сертифікати Виконавця про участь в тренінгу.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. Відмовити Учаснику у наданні Послуг відповідно до умов, передбачених цією Офертою.

4.1.2. Проводити фото- і відеофіксацію під час надання Послуг, а також використовувати отримані при фото- і відеофіксації матеріали на свій розсуд.

4.1.3. Розробляти на свій розсуд Пакети учасника, тему, програми та тривалість Послуги, визначати її дату, час, місце, міняти (переносити) і скасовувати, визначати кількість і склад виступаючих лекторів під час надання Послуги.

4.1.4. На підставі отриманого від Учасника контактного e-mail здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень без згоди Учасника та / або осіб, які залишили свої дані на сайті Виконавця. При цьому в таких інформаційних повідомленнях розміщується посилання на відмову від їх отримання.

4.1.5. Залучати до надання Послуги, або її окремих частин, третіх осіб.

4.1.6. В односторонньому порядку вносити зміни в умови цієї Оферти, в тому числі, але не виключно, змінювати правила оплати за надання послуг, вносити зміни в порядок надання послуг, шляхом розміщення нової редакції Пропоновані можливості на Сайті.

4.2. Обов’язки Виконавця:

4.2.1. Надавати Послуги на умовах цієї Оферти.

4.2.2. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані) надані Учасником на виконання умов цієї Оферти в межах чинного законодавства в сфері захисту персональних даних.

4.2.3. Здійснювати консультаційну підтримку Учасників по послугах Виконавця та умов їх отримання на умовах даної Оферти.

4.2.4. У повному обсязі повернути кошти Учаснику виключно в разі повного скасування Виконавцем сплаченої Учасником Послуги.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА. ЗАБОРОНИ ДЛЯ УЧАСНИКА

5.1. Учасник має право:

5.1.1. Звертатися до Виконавця для отримання інформації про Послуги, умови їх надання та умови цієї Оферти за телефонами, вказаними на Сайті і / або через форми зворотного зв’язку і / або поштовим або іншим повідомленням з 9.00 до 19.00 (за київським часом), крім неділі та святкових днів відповідно до графіка роботи Виконавця.

5.1.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цієї Оферти.

5.1.3. Відмовитися від отримання Послуги до моменту її оплати.

5.1.4. На умовах Пропонованих можливостей перенести отримання повністю оплаченої послуги на наступну найближчу встановлену Виконавцем дату її надання або узгодити з Виконавцем можливість заміни Послуги за умови попередження Виконавця за один робочий день до проведення навчання про неможливість отримання Послуги. Таке перенесення може бути тільки один раз.

5.2. Обов’язки Учасника:

5.2.1. До акцептування оферти ознайомитися з її діючими умовами.

5.2.2. Виконувати умови цієї Оферти.

5.2.3. Забезпечити своєчасну явку для отримання Послуги.

5.3. Учаснику заборонено, якщо не передбачено конкретної Послугою або Пакетом учасника:

5.3.1. Поширювати відео-, аудіозапис Послуги будь-яким способом.

5.3.2. Поширювати матеріали Послуги у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, відеоматеріалів в текстовий формат, і / або переведення на інші мови.

5.3.3. У комерційних цілях використовувати отриману від Виконавця інформацію шляхом перекладу або поширення знань і основ без попереднього узгодження з Виконавцем.

5.3.4. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

5.3.5. Організовувати і проводити власні заходи або заняття на базі Послуг Виконавця.

5.3.6. Вчиняти дії, спрямовані на порушення умов даної Оферти.

5.3.7. Передавати і / або надавати доступ до вебінару будь-яким третім особам за винятком умов цієї Оферти.

5.3.8. Допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, спікерів, лекторів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним Законодавством України та нормами Міжнародного права в залежності від території надання Послуг.

5.3.9. Здійснювати інші дії, не передбачені Офертою, але такі, які містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця, інших Учасників та / або третіх осіб.

 

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість послуг Виконавця по Пакетів учасників (за наявності Пакетів учасників) розміщується на Сайті і може змінюватися в залежності від наближення дати надання Послуги. Інформація про актуальну ціну Послуги розміщується на Сайті.

6.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

6.3. Послуга надається Виконавцем після повної, 100 (сто)% її оплати Учасником. Така оплата означає ознайомлення та повну згоду Учасника з усіма умовами оферти.

6.4.Моментом оплати вважається зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця відповідно до обраного Учасником способом оплати.

6.5. На умовах, які будуть оголошені під час надання Послуги, Виконавець може запропонувати акційну ціну (ціну зі знижкою і обмеженим строком дії пропозиції) на придбання наступної Послуги.

6.6. Перенесення Послуги на умовах цієї Оферти є безкоштовним.

6.8. Виконавець передбачає можливість продажу подарункових сертифікатів на отримання Послуги, на їх користувачів поширюються всі без винятку умови цієї Оферти як на Учасників.

6.09. Учасники мають можливість отримати індивідуальні бонуси, привілеї, знижки від Виконавця на його особистий розсуд.

6.10. Виконавець може проводити безкоштовне Онлайн-навчання і Тренінги для Учасників. На таке безкоштовні Онлайн-навчання і Тренінги поширюються всі умови даної Оферти.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ ТА УЧАСНИКА. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Виконавець не дає Учаснику ніяких гарантій щодо послуг, що надаються, включаючи (але не обмежуючись): безперебійність, своєчасність, безпеку, безпомилковість, точну відповідність з рішенням конкретних задач і умов Учасника.

7.2. Учасник самостійно несе повну відповідальність за наслідки будь-якого роду, в тому числі, але не виключно, за очікувані результати від отриманої Послуги, які можуть настати в результаті надання послуг Виконавцем.

7.3. У разі надання Учасником завідомо неправдивих даних, згідно п. 8.2.3 Оферти, Виконавець відмовляється від будь-якої відповідальності, претензії таких Учасників не розглядаються.

7.4. У разі порушень в роботі мережі Інтернет, обладнання, програмного забезпечення Учасника, Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуги.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Учаснику, в тому числі, але не виключно, в результаті дій або бездіяльності, надання недостовірних відомостей (інформації) іншими Учасниками.

7.6. Сумарна відповідальність Виконавця за будь-якими претензіями і / або претензіями (в тому числі, але не виключно, за невиконання умов Пропоновані можливості) не може перевищувати суму платежу, сплаченого Учасником за Послугу Виконавця.

7.7. Виконавець не є навчальним закладом і не займається будь-якої освітньою (педагогічної) діяльністю. Сертифікати, які видаються Учасникам за результатами отриманих Послуг не є документами, які підтверджують: (1) кваліфікацію, (2) рівень знань (3) отримання професійних знань (4) навичок, умінь і тому подібних, а лише підтверджують факт отримання Послуг від Виконавця.

7.8. Учасник, акцептуємо дану Оферту, приймає на себе також ризики неотримання прибутку і ризики можливих збитків, пов’язаних з використанням інформації, отриманої Учасником при наданні Послуг Виконавця.

7.9. Виконавець не несе відповідальності за отримання результату, отримання результату, який відповідає очікуванням Учасника, оскільки успішність використання Учасником отриманої інформації залежить від багатьох невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Учасника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик .

7.10. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Учасника. Зміст Послуги представляє приватні думки лекторів, які можуть не збігатися з думкою Виконавця або Учасника.

7.11. Ні за яких умов і обставин Виконавець не несе відповідальності перед третіми особами за використання посилань і інформації, отриманої Учасником під час Послуги та переданої їм, а також за прийняті рішення і / або Учасниками і / або будь-якими третіми особами на підставі інформації, отриманої Учасниками при надання Послуги Виконавцем.

7.12. Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даною Оферті, якщо це невиконання обумовлені форс-мажорних обставин.

7.13. Всі суперечки, що виникають з даної Оферті або пов’язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Учасником.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Конфіденційною визнається вся ділова інформація між Виконавцем та Учасником, в тому числі, але не виключно, інформація про Виконавця, Учасників, третіх осіб, технології.

8.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Учасникам повідомляється:

8.2.1. Власником і розпорядником персональних даних Учасників є Виконавець.

8.2.2. Персональні дані Учасників обробляються з метою надання послуг, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

8.2.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 8.2.2. цієї Оферти, можуть оброблятися ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рід занять, професія, анкетні дані, адреса реєстрації.

8.2.4. З персональними даними будуть відбуватися такі дії: збір, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.

8.2.5. Персональні дані Учасників без отримання від них окремого згоди і / або їх повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, зазначеної в п. 8.2.2. цієї Оферти.

8.2.6. Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом всієї діяльності Виконавця, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням терміну зберігання персональних даних. Персональні дані Учасників зберігатимуться протягом терміну, передбаченого законодавством України для виконання мети, зазначеної в п. 8.2.2. цієї Оферти, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням терміну зберігання персональних даних.

8.2.7. Учасники можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово направивши Виконавцю запит, але при цьому втрачають право на отримання Послуги.

8.2.8. Учасники мають усі права, передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.2.9. Отримуючи Послуги, кожен Учасник дає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних в обсязі і на умовах, зазначених в п. 8.2.3 цієї Оферти.

8.3. Учасники мають право на отримання Послуги тільки в разі, якщо ними були дотримані всі вимоги цієї Оферти

8.4. Інформування Учасників здійснюється в порядку, передбаченому п. 4.2.3. цієї Оферти.

8.5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та / або питань, не врегульованих їй, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.6. У разі відмови Учасника від отримання ним Послуги, будь-які претензії Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються Виконавцем.

8.7. Учасник отримує Послуги відповідно до умов цієї Оферти тільки після виконання всіх обов’язкових умов допуску Учасника до отримання Послуги.

8.8. Проїзд до місця отримання Послуги та в зворотному напрямку, проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням Послуги та будь-які інші витрати Учасника оплачуються самим Учасником.

8.9. Оферта затверджена Виконавцем і діє протягом тривалості надання Послуг.

 

 

Повернутися до верхньої частини сторінки